Moje HnízdoVítáme Vás na stránkách nestátního neziskového spolku
Moje Hnízdo. Naši hlavní činností je podpora rodičovských a prarodičovských rolí, pracujících matek a otců, náhradních rodin, péče o děti a jejich výchova, mimoškolní vzdělávání a výchova. Jsme moderní a pružná organizace. Rodinám nabízíme služby odpovídající současné době a zároveň respektujeme tradiční a osvědčené metody.

Baby Care - rodinné Montessori centrum

Bimbonido - Montessori mikrojesle a školka

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich